KC8475 Kleenex Ultra Toilet Tissue Rolls White 2 ply

Description

Product Code: KC8475

Kleenex Ultra Toilet Tissue Rolls - White 2ply

240 sheets per roll 40 rolls per case 2 ply White (household type)

Price: £
Stock: